Senast publicerat

IA-verksamheten på Afa Försäkring certifierad enligt ISO27001

IA-verksamheten certifierad enligt ISO 27001

För att säkerställa goda rutiner för informationssäkerhet har vi valt att certifiera IA-verksamheten enligt ISO 27001.


2024-02-14

Alla inlägg

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument

20240305.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.