En del av Afa Försäkring

IA är en del av Afa Försäkrings förebyggande arbete för ett friskt och tryggt arbetsliv.

Olika förebyggande insatser illustrerade som vattendroppar ur en vattenkanna

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner. Här beskriver vi de insatser vi gör som bidrar till ett friskt och tryggt arbetsliv.

Vårt förebyggande arbete gör att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser. Det bidrar till att färre anställda skadar sig eller blir sjuka, vilket i sin tur håller kostnaderna nere för arbetsgivarna. Det gör också att färre människor behöver använda sin kollektivavtalade sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Fyra huvudområden

Våra insatser kan delas in i fyra huvudområden:

 1. Unik skadedatabas. Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas. Statistiken som vi hämtar ur den blir beslutsunderlag för bland annat forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som vi finansierar.
 2. Forskning. Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. Vi satsar 150 miljoner kronor om året på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och undvika långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet och kommuner och regioner.
  Resultaten av forskningen omsätts i åtgärder som leder till praktisk nytta och kunskap som bidrar till att skapa ett friskt arbetsliv på Sveriges arbetsplatser. En del av forskningsresultaten omvandlas dessutom till praktiskt användbara verktyg av våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv.
 3. IA-systemet. Vi har utvecklat ett webbaserat rapporteringssystem, IA-systemet, som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett viktigt verktyg för arbetsplatserna.
  IA-systemet gör det möjligt för små och stora företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter.
 4. Ekonomiskt stöd till arbetsgivare. Det finns två olika stöd att söka.
  - Rehabiliteringsstödet som riktar sig till arbetsgivare i både privat sektor och KR-sektorn, och kan användas när någon anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering.
  - Stöd för arbetsmiljöutbildning som riktar sig till arbetsgivare i privat sektor, och gäller för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud. 

Övriga förebyggande insatser

Utöver detta gör vi flera andra förebyggande insatser som:

 • arbetsmiljökonferensen Gilla jobbet
 • fallkompetensprojektet med Svenska Judoförbundet
 • Säkerhetsparken, som vi stöttar ekonomiskt. Den nya Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor i byggbranschen får möjlighet att praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Vill du läsa mer om det förebyggande arbetet gå till Afa Försäkring:
Förebyggande - Afa Försäkring (afaforsakring.se)