Tio miljoner händelser inrapporterade

2023-12-12

IA-systemet når nu milstolpen tio miljoner inrapporterade avvikelser. Därmed befäster produkten sin roll som betydelsefullt redskap i den svenska modellens sätt att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen.

IA-systemet är den webbtjänst för avvikelserapportering och systematisk hantering av arbetsplatshändelser och risker som Afa Försäkring utvecklar tillsammans med arbetsmarknadens parter och flera olika branscher.

Över 4 500 organisationer använder IA-systemet i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Nu har användningen nått en punkt där hela tio miljoner arbetsmiljöhändelser är inrapporterade.

Händelsen från havet

Det företag som gjorde den tionde miljonte rapporteringen var Baltic Offshore Kalmar AB. De har haft IA-systemet sedan år 2021. Inrapporteringen gjordes från Östersjön mellan Bornholm och Tyskland där företaget lägger sjökabel med specialfartyget Pleijel.

– Vi har lyckats kombinera IA-systemet för att täcka såväl den landbaserade verksamheten med Arbetsmiljöverkets krav och regler som med Transportstyrelsens och Internationella Maritima Organisationens krav på arbetsmiljöskydd, säger Tony Pettersson som ansvarar för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö på Baltic Offshore.

Läs mer om företaget och fartyget Pleijel i tidskriften Trygg på jobbet: Fullt fokus på säkerhet hos Baltic Offshore.

Började i pappersindustrin

IA-systemet utvecklades från början i mycket liten skala tillsammans med pappersindustrins utvecklings- och arbetsmiljöråd (PUA) samt representanter från olika pappersbruk.

Michel Normark, idag chef Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring, presenterade den första versionen av systemet på PUA:s arbetsmiljökonferens i november 1997:

– Då fanns ju knappt internet. Så första versionen var en PC-lösning. Men idén är fortfarande densamma. Delad data förebygger arbetsskador.

Kraftig tillväxt

På 1990-talet skickades informationen om arbetsplatshändelserna på disketter via posten. Sedan de första åren har efterfrågan ökat kraftigt. Idag registreras till exempel lika många händelser och risker på en dryg timme som det gjordes under hela år 2002. Antalet inrapporteringar ökar stadigt i volym med 20 procent per år. Antalet branscher som använder produkten är fler än 40.

– 20 procents ökning i år är dessutom mycket mer än 20 procent för fem år sedan. När det gäller registreringar är det den proaktiva hanteringen av arbetsmiljörisker som ökar mest vilket är precis vad vi strävar efter, säger Lars-Gunnar Lindberg, chef för IA-avdelningen på Afa Försäkring.

Idag är IA-systemet inte bara ett modernt webbgränssnitt, utan också en mobilapp och ett utbildningskoncept med bemannad support. Systemet är förstås också anpassat till GDPR-förordningen.

Steget in i framtiden

Alltsedan starten är IA-systemet tillgängligt utan extra kostnad för de arbetsgivare som har kollektivavtal. Eller för de arbetsgivare som har den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet för att uttrycka det tekniskt korrekt. Arbetsgivare med kollektivavtal behöver egentligen bara skicka ett mejl till IA-avdelningen för att komma igång med ett testkonto.

– Våra medarbetare ser IA-systemet som ett steg in i framtiden där alla har tillgång via en smart mobil, surfplatta eller dator och där chefer och områdesansvariga känner ett stöd i att hantera ärendena, säger Tony Pettersson på Baltic Offshore.

===

Om Baltic Offshore

Baltic Offshore Kalmar AB är ett privat företag som bildades 2006 med rötterna i Televerkets sjökabelverksamhet. Baltic Offshores huvudverksamhet ligger inom installation, underhåll och reparation av sjökabel för såväl kraft (el) som kommunikation (fiber) och verksamheten spänner över hela Norden och Östersjöns kuster med enstaka längre avstickare till bl a Island och Färöarna.

Företaget har ca 35 heltidsanställda, upp till 35 projektanställda och ett eget specialfartyg för kabelförläggning samt är delägare i ett norskt rederi som ger tillgång till ytterligare fyra specialfartyg.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.