IA-verksamheten certifierad enligt ISO 27001

2024-02-14

IA-verksamheten på Afa Försäkring innefattar drift, underhåll, utveckling, support, konfigurationsstöd och utbildning. Från och med idag är verksamheten certifierad enligt ISO 27001:2023.

Internationell standard

ISO 27001 är en internationell ledningssystemstandard för informationssäkerhet. Det är ett ramverk för att hantera och skydda informationstillgångar så att de är och förblir säkra.

Märket som intygar ISO 27001-certifierad verksamhet i samarbete med ackrediterade Scandinavian business certification.
Märket som intygar ISO 27001-certifierad verksamhet i samarbete med ackrediterade Scandinavian business certification.

Det finns flera skäl till certifieringen. Det mest väsentliga är förstås att vi kontinuerligt arbetar med processer och rutiner som sätter fokus på informationssäkerhet.

Ständiga förbättringar

Certifieringen är också ett sätt att visa både befintliga och nya kunder till IA-systemet att deras informationssäkerhet är central för oss. Det är ett av de verktyg vi har för att leva upp till våra kunders förväntningar och fortsatt ha deras förtroende.

Att vara certifierad enligt ISO 27001 innebär arbete med ständiga förbättringar. Vi genomför regelbundna interna och externa revisioner för att säkerställa att vår praxis inom informationssäkerhet är effektiv och relevant.

I takt med utvecklingen

Det betyder att arbete med informationssäkerhet är ständigt pågående i vår verksamhet och att det sker i takt med utvecklingen av nya hot och tekniker. Det hjälper oss också att få ett helikopterperspektiv på oss själva. Det betyder att vi blir duktiga på att identifiera flaskhalsar och risker.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.