Om IA-systemet

Afa Försäkring har, tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna, utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Tre personer vid en dator

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. 

Vad gör IA-systemet?

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. 

Skapa en överblick
En av IA-systemets styrkor är överblicken. Du kan när som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Du tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

Förebygg med IA
Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser.

Många företag är idag engagerade användare och hjälper till att kontinuerligt driva utvecklingsarbetet framåt.

Skräddarsytt för din bransch
Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen, detta görs genom samarbete mellan Afa Försäkring och representanter för branschen.

Medlemsbranscher

A mobile

Vill du använda IA-systemet?

Skicka ett mail med ert organisationsnummer, uppgift om antal anställda och dina kontaktuppgifter till iasupport@afaforsakring.se.

Vad är IA en förkortning för?

Informationssystem om Arbetsmiljö.