Om IA-systemet

Enkel rapportering och systematisk hantering av risker och avvikelser på arbetsplatsen.

IA-systemet är ett digitalt redskap för ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO, PTK och ett stort antal branscher utvecklar vi på Afa Försäkring sedan år 1997 ett webbaserat system för information om arbetsmiljö (IA). IA-systemet är ett av Afa Försäkrings förebyggande verksamhetsområden.

IA-systemet får användas utan extra kostnad av alla företag och organisationer som har någon av våra arbetsskade­försäkringar vilka följer med kollektivavtalet.

Hela 4 500 organisationer med totalt fler än 1,5 miljoner anställda inom ett 40-tal branscher använder IA-systemet som stöd i sitt systematiska arbetsmiljö­arbete idag. Läs mer om att bli kund.

IA-systemet tillhandahåller en färdig process för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Har du kollektivavtal? Då har du som arbetsgivare också minst en av våra arbetsskadeförsäkringar och kan köra igång IA-systemet.

Förebygger arbetsskador och ohälsa

IA-systemet tillhandahåller en färdig process för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det blir helt enkelt lättare att göra rätt. Syftet med produkten är att förebygga arbetsskador och ohälsa på landets arbetsplatser. Även på arbetsplatser utomlands där svenska företag finns.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser på arbetsmiljöområdet. Men produkten är inte begränsad till det. Den kan användas för att hantera avvikelser inom en mängd olika områden som kvalitet, miljö, egendom och säkerhet samt för att exempelvis fånga upp förbättringsförslag i organisationen.

Delad information är dubbel vinst

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar samt åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Våra kunder ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Många kundföretag är engagerade i våra olika utskott och bidrar där till kontinuerlig utveckling av produkten. Utskotten tar ställning i frågor om utvecklingen av produkten och IA-systemet som helhet.

IA-systemets app gör det möjligt att fånga riskobservationer på plats.
IA-systemets app gör det möjligt att systematiskt fånga upp riskobservationer på plats via checklistor.

Överblick ger bra beslutsunderlag

Du kan när som helst få ut rapporter med statistik över arbetsmiljöläget för hela koncernen, företaget eller för enskilda avdelningar från IA-systemet. Det är en av de mest uppskattade funktionerna när det är dags för styrelse- eller ledningsgruppsmöte. Du kan enkelt visualisera händelseutvecklingen med överskådliga diagram. Rapporterna utgör ett bra underlag för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

Digitala checklistor leder vägen

IA-systemet fungerar förebyggande på ett konkret och praktiskt sätt enligt principerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här får du och dina medarbetare hjälp av digitala checklistor, under exempelvis skyddsronder och riskanalyser, som det systematiska arbetsmiljöarbetet förespråkar. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. Den enkla användningen med IA-systemets mobilapp bidrar till det.

Riskspråket du känner igen

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som är anpassat till just den specifika branschen. Därför passar IA-systemet många branscher och talar rätt riskspråk i respektive bransch. Du kommer att känna igen dig. Den här typen av anpassningar är möjliga tack vare den svenska modellen som i detta fall innebär ett långsiktigt samarbete mellan oss på partsägda Afa Försäkring och branschorganisationerna.

[Visa medlemsbranscher]

IA-verksamheten är ISO-certifierad

Läs mer om ISO-certifieringen

Presentationer av IA-systemet

Vill du komma igång?

Skicka ett mejl med organisationsnummer, antal anställda på företaget och dina kontaktuppgifter till iasupport@afaforsakring.se så hjälper vi dig komma igång. Du kan få ett testkonto först så du kan se om IA-systemet passar din organisation. Läs mer om att bli kund.

Vad står IA-systemet för?

IA står för information om arbetsmiljö. IA-systemet är ett informationssystem för att registrera samt hantera risker och avvikelser på arbetsplatser. Ett system är, enligt Svenska akademins ordbok, ett antal element som hänger samman i en ordnad helhet. Det stämmer bra med vad vi gör.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.