Strängnäs kommun använder IA-systemet för att anmäla risk för corona

2021-10-05

– Vi har använt den här funktionen när medarbetare har riskerat att utsättas eller har utsatts för coronasmitta. Fram till i augusti hade vi 24 sådana riskobservationer, tillbud eller olycksfall som ledde till en anmälan, säger Ulrika Orrblad, HR-specialist i Strängnäs kommun.

– De flesta händelserna har inträffat i vården och inom omsorgsverksamheten, framför allt inom äldreomsorgen. Men det har gjorts anmälningar även från andra verksamheter i kommunen.

På vilket sätt har ni haft nytta av funktionen?
– Vi är ju skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om medarbetare utsätts för coronaviruset i arbetet. I våras när pandemin tog fart gjorde vi riskbedömningar i alla kommunens verksamheter för att se vilka smittorisker som fanns och vilka åtgärder vi behövde sätta in, säger Ulrika Orrblad.

– Då kunde vi lägga upp checklistor och mallar med frågor i IA-systemet så att de snabbt nådde ut till verksamheterna. Det är väldigt tacksamt att kunna ha den här typen av material samlat i ett system som alla kommer åt och använder. Det blir effektivt.

Vilken tycker du är den största fördelen med funktionen?
– Jag tycker att det är bra att vi så enkelt kan följa en anmälan och tydligt se vilken koppling den har till coronaviruset. Det gör det lättare både för de chefer som anmäler att ange rätt risk eller skadeorsak och för oss att ta fram statistik över händelser kopplade till covid-19, säger Ulrika Orrblad.

– Då kunde vi lägga upp checklistor och mallar med frågor i IA-systemet så att de snabbt nådde ut till verksamheterna. Det är väldigt tacksamt att kunna ha den här typen av material samlat i ett system som alla kommer åt och använder. Det blir effektivt.

Efterfrågad funktion och checklista för corona och covid-19

IA-teamet införde möjligheten att rapportera corona som skadeorsak eller skaderisk när viruset började spridas i Sverige.

– Vi la till funktionen när IA-användarna började efterfråga ett sätt att specificera corona som smitta. De visste att de behövde anmäla exponering för viruset till Arbetsmiljöverket och saknade ett enkelt sätt att göra det på, säger Filippa, kundansvarig i IA-teamet.

– Som ett komplement till den nya funktionen i IA-systemet la vi till Prevents checklista för corona och covid-19. Den går att använda på alla arbetsplatser för att se hur corona påverkar arbetsmiljön. Arbetsplatsens administratör av IA-systemet kan också koppla checklistan till IA-appen så att man kan använda den från sin telefon.

Text: Adam Fredholm
Foto: Katharina Hoffström

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.