Platsbesök driver förbättringar i byggbranschen

2023-04-10

Bostadsutvecklingsföretaget Bonava använder sedan år 2016 det webbaserade IA-systemet i sitt systematiska arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser runtom i Europa. Typiskt för byggbranschen är att arbetsplatser flyttar och förändras hela tiden. Arbetsmiljön följer med.

Bonava är en privat bostadsutvecklare som sysselsätter 1 900 medarbetare i sju länder. Bolaget utvecklar en- och flerfamiljebostäder till en nettoomsättning på cirka 15,7 miljarder kronor. Hittills har Bonava byggt fler än 25 000 bostäder.

– Vi hade under en tid fått synpunkter från platsledning när det gällde att rapportera och kommunicera avvikelser kopplade till underentreprenörer. Så jag hörde av mig till IA-teamet på Afa Försäkring för att fråga om de kunde komma på platsbesök, säger Sara Lettse, applikationsansvarig för IA-systemet på Bonava.

Nyfikenhet på verkligheten

Sagt och gjort. IA-teamet åkte till anvisad byggarbetsplats för att genomföra en skyddsrond. Fyra personer från avdelningen Health and Safety och tre från platsledningen på Bonava samt fyra personer från Afa Försäkring deltog.

– För oss handlar det om både vår egen personal och om kommunikationen med våra entreprenörer. Vi arbetar hela tiden för att IA-systemet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetsmiljöarbetet, säger Jenny Angseryd, Group Head of Health and Safety på Bonava.

I samband med skyddsronderna upptäckte Sara och platsledningarna möjligheter till förbättringar i IA-appen. Men att skriva ner det är komplext och tidskrävande. Inget slår upplevelsen på plats.

– Positivt att både systemutvecklare och personer från kundservice kunde vara med på skyddsronden. Det breddar förståelsen för byggbranschen och för vår verksamhet, säger Sara Lettse.

Den mobila checklistan

Skyddsrond med skyddsombud och representant från arbetsgivaren är en typisk samverkansrutin som tar en timme och sker en gång per vecka. Bonava använder IA-systemets app för att dokumentera skyddsronden samt risker och avvikelser längs vägen.

Cirka 25 punkter prickades av på appens digitala checklista. Här finns möjlighet att använda mobilkameran för att exempelvis fånga en observerad risk på bild. Sara visade hur checklistan används och vilka förbättringar som skulle kunna göras i appen.

Efter skyddsronden skulle bilderna sorteras för att vidarebefordras till underentreprenörer för att åtgärda riskerna. Entreprenörerna underrättas huvudsakligen via mejl men önskemål finns om att kunna göra det direkt från IA-systemets app.

Typiska bilder av identifierade risker under skyddsronden var skräp på arbetsplatsen, byggnadsställningar, grindar och stängsel, ståpallar utan säkerhetsbyglar.

På flera bilder från ett trapphus var det knepigt att efter skyddsronden se vilken våning som avbildades. En funktion med taggning av bilderna skulle underlätta. Det var en av flera insikter som Afa Försäkring kunde ta med sig hem.

Besluten tas i utskotten

Antal åtgärder per kontrollpunkt är enbart en idag. Här tycker Sara och hennes team det vore bra att kunna registrera flera åtgärder.

Alla arbetsmiljösituationer som dokumenteras, liknande skyddsronden med Bonava, kommer upp i IA-systemets riskhanteringsutskott där bland andra Sara Lettse sitter med. Utskottet beslutar om förbättringen ska genomföras eller inte.

Bland IA-systemets utskott är det fyra områden som är mest aktiva. Risk, rapporter, utredning samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som handlar om bland annat stress och kränkningar.

Just rapporterna i IA-systemet beskriver Sara Lettse som en livlina:

– Jag använder funktionen mina rapporter dagligen. Särskilt i samband med månadsrapporteringen till ledningsgruppen där jag rapporterar på koncernspråket engelska.

Tack vare dialog med organisationer och användare av IA-systemet delas nyttiga erfarenheter som driver på förbättringar av produkten ytterligare.

– Som aktiva medlemmar i flera referensgrupper tycker vi att samarbetet med Afa Försäkring funkar mycket bra. Bland annat att vi på detta sätt kan träffas ute i verksamheten för att visa på förbättringsmöjligheter, säger Jenny Angseryd.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.