Certifierad enligt ISO

IA-verksamheten är certifierad enligt ISO 27001

SbCert

Du som ny eller befintlig kund till IA-systemet ska kunna känna dig trygg med att informationssäkerhet är prioriterad för oss. Det är ett av de verktyg vi har för att leva upp till våra kunders förväntningar och fortsatt ha ert förtroende. Med anledning av det är IA-verksamheten på Afa Försäkring, som innefattar drift, underhåll, utveckling, support, konfigurationsstöd och utbildning, certifierad enligt ISO 27001:2023.

ISO 27001 är en internationell ledningssystemstandard för informationssäkerhet. Det är ett ramverk för att hantera och skydda informationstillgångar så att de är och förblir säkra.

Att vara certifierad enligt ISO 27001 innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi genomför regelbundna interna och externa revisioner för att säkerställa att vår praxis inom informationssäkerhet är effektiv och relevant. Det betyder att arbete med informationssäkerhet är ständigt pågående i vår verksamhet och att det sker i takt med utvecklingen av nya hot och tekniker.

Certifikat ISO 27001

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.