Insikter från ICA:s förebyggande arbetsmiljöarbete

2023-05-07

Handfasta råd och kloka reflektioner från specialister hos Ica Sverige. Flera tips på konkreta redskap att jobba med. Vi vänder oss till dig som är HR-chef eller arbetsmiljöingenjör med vår inspelade digitala temafrukost där olika perspektiv på förebyggande arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, tas upp.

[Visa webbinariet: Insikter från ICA:s förebyggande arbetsmiljöarbete]

Arbetsmiljöexperten Cecilia Österman berättar bland annat om Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4), samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt om utmaningar och framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet på jobbet.

Helena Sandberg och Ingrid Veiret från Ica Sverige berättar om hur de praktiskt jobbar med OSA-frågor och hur de i samband med det använder bland annat IA-systemet. Webbinariet arrangerades av Prevent och Afa Försäkring.

Insikter från ICA:s förebyggande arbetsmiljöarbete med tema organisatorisk och social arbetsmiljö.
Insikter från ICA:s förebyggande arbetsmiljöarbete med tema organisatorisk och social arbetsmiljö.

[Visa webbinariet: Insikter från ICA:s förebyggande arbetsmiljöarbete]

Höjdpunkter

Några av höjdpunkterna ur innehållet är följande.

  • Insikter om hur Ica Sverige arbetar med frågor som stress, konflikter, arbetsbelastning och balans mellan jobb och fritid.
  • Konkreta verktyg och metoder för att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Fakta och teoretisk bakgrund från en av Sveriges främsta experter på arbetsmiljöområdet.

Medverkande

Cecilia Österman

Cecilia arbetar med arbetsmiljöfrågor som egen företagare och som forskare vid Linnéuniversitetet. Hon har en bakgrund som sjöingenjör, och har även jobbat som inspektör vid Arbetsmiljöverket. År 2012 disputerade Cecilia på Chalmers med en avhandling om arbetsmiljöns ekonomiska effekter.

Helena Sandberg

Arbetsmiljöspecialist, HR, Ica Sverige AB. Helenas uppdrag som arbetsmiljöspecialist innebär att driva, utveckla och följa upp processer inom arbetsmiljöområdet i syfte att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för Ica Sveriges anställda.

Ingrid Veiret

Arbetsmiljöingenjör, lagerdrift, Ica Sverige AB. Ingrid identifierar och driver förbättringar inom arbetsmiljöområdet och säkerställer ett enhetligt arbetssätt inom verksamheten för lagerdriften på Ica samt bidrar med arbetsmiljökompetens i projekt som tillhör andra delar av företaget.

Vad är OSA?

Den 31 mars 2016 presenterade Arbetsmiljöverket sin föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Föreskrifterna är en anpassning till det moderna arbetslivet och tar upp svåra saker som stress och kränkningar.

Syftet med föreskrifterna är att förtydliga vad arbetsgivare i samverkan med arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete är indelade i tre områden: arbetsbelastning; arbetstid; kränkande särbehandling.

Läs även webbartikeln Ica Sverige har introducerat den nya OSA-funktionen på sina regionala varulager från den 26 oktober 2021.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.