Ica Sverige har introducerat den nya OSA-funktionen på sina regionala varulager

2021-10-26

– Vi gjorde en dellansering av OSA-funktionen i vårt IA-system innan sommaren. Då införde vi den på våra lagerenheter i Borlänge, Helsingborg, Kallhäll, Kungälv och Västerås, säger Helena Sandberg, arbetsmiljöspecialist på Ica Sveriges centrala HR-avdelning i Västerås.

– Det är på våra lagerenheter som vi har den största inrapporteringen av risker och händelser inom Ica Sverige. Dels är det en av de mest riskfyllda arbetsmiljöerna i företaget, dels har man där en kultur som gör att man är van att rapportera incidenter i IA-systemet. Så vi tänkte att vi startar med att införa OSA-funktionen där.

OSA-funktionen bidrar till en helhetsbild av arbetsmiljön

Helena Sandberg och hennes kollegor började med att konfigurera OSA-funktionen för Ica Sveriges IA-system. Därefter tog de fram informationsmaterial som deras HR-kollegor på lagerenheterna sedan använde för att presentera den nya funktionen för cheferna. Och i maj var den klar att tas i bruk.            

– Den stora vinsten är att vi nu kan ta fram rapporter som ger en heltäckande bild av våra arbetsmiljörisker. Vi använde redan tidigare IA-systemet för rapportering av brister i den sociala arbetsmiljön. Men då försvann ärendena lätt i den stora massan tillsammans med incidenter som kolliras och pallras, säger Helena Sandberg.

– Jag tror att OSA-funktionen har gett mest när det gäller rapportering av kränkande särbehandling. Nu har det blivit tydligt att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Det har medfört att man ser till exempel kränkande särbehandling som vilken incident som helst och något man självklart ska rapportera.

Kommer ni att införa OSA-funktionen för fler yrkesgrupper?
– Ja, det är vår ambition. Men för att kunna lansera funktionen på tjänstemannasidan behöver vi börja med att återlansera IA, eftersom de inte använder systemet så mycket. Så vi har tänkt att repetera för dem vad IA-systemet är, vad risker och tillbud är och hur vi på Ica Sverige kan använda systemet. Därefter kan vi ta upp fördelarna med att kunna rapportera organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker med hjälp av OSA-funktionen, säger Helena Sandberg.

Text: Adam Fredholm
Foto: Johan Sandberg

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.