Avtal för IA-systemet

Avtalens utformning är anpassade efter den verksamhet de gäller. Här kan du djupdyka i samtliga avtal för IA-systemet.

Avtal för IA-systemet.

Avtalsdokument

  • Avtalsdokument för IA-systemet
  • Aktuella ändringar och tillägg i Anslutningsavtalet
  • Underbiträden

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument

20240305.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.