IA-systemet växer så det knakar

2021-10-04

- Intresset för IA-systemet ökar för varje år. Hittills i år har vi tecknat över 350 avtal med organisationer som vill börja använda systemet. Vi jobbar för fullt med att stötta organisationer att komma igång att använda IA på bästa sätt utifrån deras behov. Under tiden som varit så ställde vi som många andra om till digitala möte och utbildningar som förstås kommit för att stanna, men vi hoppas också att vi kommer att snart också ha möjlighet att fysiskt träffa våra användare, säger Lars-Gunnar, chef för IA-avdelningen på AFA Försäkring.

– Vi tror att närmare 1,65 miljoner risker och händelser kommer att registreras i systemet i år. 2020 var siffran  drygt 1,25 miljoner, så det blir en ökning med drygt 30 procent. Det som ökar allra mest är den proaktiva hanteringen av arbetsmiljörisker exempelvis genom skyddsronder och riskanalys och det känns förstås mycket bra, fortsätter Lars-Gunnar.

Allt fler branscher upptäcker IA-systemet

I Sverige använder idag organisationer med drygt 1,25 miljoner anställda IA-systemet. Flest användare finns inom teknikbranschen, byggverksamhet, energi och kommuner. I takt med att fler branscher upptäcker fördelarna med det gemensamma rapporteringssystemet tillkommer nya användare.

– Det pratas ju mycket om friskfaktorer i arbetslivet och vi har börjat så smått att se om det kan finnas ett bra sätt att hantera friskfaktorer i IA-systemet. När man jobbar med arbetsmiljö handlar det ofta om risker, tillbud och olyckor. Om IA-systemet också kunde stödja sådant som får människor att må bra skulle det vara väldigt roligt, säger Lars-Gunnar.

Vad har IA-teamet mer på gång?
– Det pratas ju mycket om friskfaktorer i arbetslivet och vi har börjat så smått att se om det kan finnas ett bra sätt att hantera friskfaktorer i IA-systemet. När man jobbar med arbetsmiljö handlar det ofta om risker, tillbud och olyckor. Om IA-systemet också kunde stödja sådant som får människor att må bra skulle det vara väldigt roligt, säger Lars-Gunnar.

– På sikt kan vi kanske hitta ett sätt för IA-användare att kunna dela positiva erfarenheter med varandra. Det skulle naturligtvis vara värdefullt både för den som använder IA-systemet och för den bransch han eller hon jobbar i att kunna ta del av friskfaktorer som har varit till hjälp för andra. Än så länge är det här bara funderingar vi har. För att hitta ett sätt att systematiskt hantera friskfaktorer i systemet behöver vi diskutera med våra användare och höra vilka kloka idéer de har om det.

Text och foto: Adam Fredholm

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument

20240305.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.