Vi förebygger i Almedalen

2023-06-12

Afa Försäkring samarrangerar seminarier, paneldebatter och möten i Almedalen på temat trygghet under arbetslivet. Hos oss i vår trädgård kan du bland annat träffa två ministrar och prova fallteknik med säker vägledning från Svenska judoförbundet. Det blir ett brett program för vitt skilda målgrupper. Med oss är även representanter för byggbransch och bostadsförvaltning.

[Läs pressmeddelande]

Våra produktexperter på IA-systemet finns på plats för panelsamtal under torsdagen och visar under både torsdagen och fredagen hur IA-systemet konkret bidrar till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du hittar oss i trädgården på Klosterbrunnsgatan 3, Visby.

[Visa hela programmet]

Programpunkter med IA-systemet

Vilka konkreta verktyg skapar en hållbar arbetsplats?

  • Torsdagen den 29 juni kl 15:15–16:00.
  • Kajsa Linderborg och Karin Erixon medverkar i panelsamtal.

Varje år drabbas 11 000 människor av arbetsskador på grund av fallolyckor. Det redogörs för i vår årliga arbetsskaderapport. Med rätt sorts träning kan det förebyggas. Ett sätt är att falla rätt. Det kan du lära dig här hos oss med hjälp av en instruktör från Svenska judoförbundet. Vi visar också hur du med några enkla klick kan ta del av vår interaktiva statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro samt hur du kan jobba systematiskt med arbetsmiljön (SAM) i IA-systemet.

Hur skapar vi framgång i arbetsmiljö­arbetet i statlig sektor?

  • Fredagen den 30 juni kl 09:30–10:30.
  • Kajsa Linderborg och Karin Erixon medverkar i panelsamtal.

Utökade och förändrade uppdrag, en komplex omvärld och ökat antal sjukskrivningar kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i statlig sektor. Hur kan arbetsmiljöarbetet utvecklas och underlättas? Kan organisationer få praktiskt stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Lär dig om IA-systemet

  • Fredagen den 30 juni kl 10:30–11:00.
  • Kajsa Linderborg och Karin Erixon demonstrerar produkten.

Vi visar hur IA-systemet används för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Hela 3 600 organisationer med fler än 1,5 miljoner anställda inom ett 40-tal branscher använder IA-systemet som stöd i sitt systematiska arbetsmiljö­arbete idag. Ju fler användare vi blir desto bättre är det för arbetsmiljön och i det långa loppet för arbetslivet som helhet.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.