Utbildning i IA-systemet

Varje månad håller vi grundutbildningar och fortsättningsutbildningar för administratörer. Både digitalt och på Afa Försäkrings kontor centralt i Stockholm.

Utbildning för IA-systemets superanvändare.

Utbildningskoncept

Vårt utbildningskoncept bygger på idén om att kunskap mår bra av att spridas. Vi utbildar först och främst de användare som ska konfigurera och administrera IA-systemet på arbetsplatserna. De blir IA-systemets superanvändare. Dessa lokala superanvändare har då kunskapen som krävs för att lotsa chefer, skyddsombud och andra vidare i den egna organisationen. På engelska brukar det kallas training the trainer.

Vi håller grund- och fortsättningsutbildningar för superanvändare varje månad. Både digitalt och på plats i våra lokaler. Utbildningarna är inte branschspecifika utan öppna för alla branscher, företag och organisationer. Om ni är flera på arbetsplatsen som vill utbilda er till superanvändare kan vi ordna en företagsanpassad utbildning för er.

För superanvändare

Grundutbildning

Vi presenterar IA-systemet och går igenom vilka olika inställningar som kan göras för att anpassa systemet för er organisation. Vi rapporterar en testhändelse tillsammans och visar flödet genom hela avvikelsehanteringsprocessen.

Fortsättningsutbildning

Utbildningen riktar sig till superanvändare som har gått grundutbildningen, arbetat i systemet ett tag och nu vill lära sig mer. Kursen innehåller fördjupning i riskbedömning, riskhantering, riskhanteringsmallar, analys och rapporter.

IA-systemets utbildningskoncept.
”Training the trainer” är grunden i vårt utbildningskoncept.

Företagsanpassad utbildning

Om ni är flera superanvändare som behöver utbildas kan vi erbjuda en specialutbildning bara för er. Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för resa och logi tillkommer vid behov. Utbildningen kan hållas hos er, hos oss på Afa Försäkring eller via Teams.

För chefer och andra roller

Företagsanpassad utbildning

Utbildningar av chefer, skyddsombud eller andra roller kan vi erbjuda i mån av tid och mot betalning. Utbildningarna kan hållas hos er, eller via Teams. Kostnad 15 000 kronor exklusive moms per tillfälle. Kostnad för resa och logi tillkommer vid behov.

Boka utbildning

Bokningen sker inne i IA-systemet under Admin -> Utbildning. För att anmäla dig måste du vara superanvändare och din organisation måste ha tecknat ett avtal om användning av IA-systemet.