Appkonto 2 gör det möjligt att ha konton med olika behörighet i IA-appen

2021-10-08

– IA-appen är ett inrapporteringsverktyg, ett smidigt sätt för medarbetare att skicka in ärenden. Där kan man rapportera händelser, fylla i checklistor och göra skyddsronder, säger Karin, kundansvarig i IA-teamet.

– Tidigare har man haft ett appkonto för alla användare på arbetsplatsen. Appkonto 2 är en ny funktion som gör att man kan ge olika behörighet till personer eller grupper som använder appen. Vissa användare ska bara kunna registrera nya händelser och checklistor, andra ska även kunna klarmarkera sina utredningar och åtgärder.

Hur gör man för att börja använda Appkonto 2?
– Först måste man aktivera den nya rollen Appkonto 2 i IA-systemet. Det gör man under fliken Admin och rubriken Roller, där finns det en ny roll som heter Appkonto 2. Här kan man välja att rollen Appkonto 2 ska kunna klarmarkera utredning och/eller åtgärd. Därefter går man in under fliken Admin och rubriken Användare och skapar en ny användare med den nya rollen.

– Nu blir det enkelt för till exempel chefer att klarmarkera sina utredningar och åtgärder via appen. Något man tidigare var tvungen att göra på sin dator.

Vilka är fördelarna med Appkonto 2?
– Den stora fördelen är att man kan ha olika behörighet på de båda appkontona. Syftet med appen var från början att man på ett enkelt sätt skulle kunna rapportera händelser. Ganska snart såg vi att det fanns ett behov av att kunna utföra saker via appen som inte alla medarbetare har behörighet att göra, till exempel att markera att en åtgärd är genomförd, säger Karin.

– Nu blir det enkelt för till exempel chefer att klarmarkera sina utredningar och åtgärder via appen. Något man tidigare var tvungen att göra på sin dator.

Text och foto: Adam Fredholm

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.