"Det räcker inte att ha ett system"

Köper du ett glassigt magasin, en tidning eller en bok någonstans i Europa, så är chansen stor att du kommer att bläddra i finpapper från Holmen Paper.

Företaget har sina bruk i Norrköping, Hallstavik, Iggesund och Madrid. På Bravikens pappersbruk i Norrköping sitter arbetsmiljöingenjör Michael Lundqvist och pratar om digitalt arbetsmiljöarbete:

– För tio år sedan valde vi ett system som heter Lisa. Vi tittade även på PIA men det var inte så välutvecklat då. Det som hände sen var att PIA utvecklades snabbare och blev bättre.

PIA är det IA-system som är särskilt anpassat för pappersindustrin. Holmen Paper gick över till det år 2012.

– Då hade Iggesunds bruk redan kört PIA ett tag. Så vi visste en del om det därifrån. Ansvarsfördelningen på ärendena är skillnaden mot förut. Att det går till rätt person. Det går att följa flödet på ett annat sätt.

Michael borde veta. Nu följer han utvecklingen på alla pappersbruk från cockpiten på sitt skrivbord.

– Det är lätt för mig som sitter här i Norrköping att se om cheferna sköter sig. Vi följer statistiken på lokal nivå och jag ser precis vad som händer. Om inte ansvarig chef följt upp inom sju dagar kan jag påminna om att det ska hanteras.

Alla som jobbar med arbetsmiljö vet att det även ställs krav från andra håll.

– Det är lätt för utomstående att se också. Gör vi det här? Städar vi i systemen? Har vi kontroll? PIA stämmer överens med de föreskrifter och krav på systematiskt arbetsmiljöarbete som finns. Det är den stora fördelen.

PIA blir ett påtryckningsmedel för medarbetare och skyddsombud eftersom statistiken blir offentlig.

– Vi har till exempel en morgondragning för alla produktions- och underhållsenheter. Arbetsmiljö är det första man tar upp på mötet. Vad som hänt med olyckor, tillbud och risker. Det gjorde vi innan också, men här blir det så tydligt att en person har ansvar och äger frågan.

– Vi vill inte att någon ska skada sig. Men det räcker inte med att ha ett system. Vi måste själva vara aktiva och jobba med det också. Arbetssättet måste ständigt leva.

När Michael kommer in på uppmärksammade resultat så nämner han Spanien.

– Den största förändringen såg vi i Madrid. De förbättrade sin olycksstatistik när PIA kom. De hade ett papperssystem tidigare. Med PIA blev statistiken offentlig och det gjorde skillnad. Sen har de andra lagstiftningar än vi men skillnaden var tydlig. De har gjort många bra saker, varav PIA är en.

Han är noga med att poängtera att inget system i världen sköter sig självt.

– Vi vill inte att någon ska skada sig. Men det räcker inte med att ha ett system. Vi måste själva vara aktiva och jobba med det också. Arbetssättet måste ständigt leva.

För att göra det smidigt har Michael infört PIA stegvis i organisationen. Utbildning sker hela tiden. Instruktionerna görs så enkla som möjligt.

– Först hade vi enbart tillbudsrapportering, för att det inte skulle bli så stor förändring jämfört med gamla systemet. Sedan ett år tillbaka har vi lagt till en modul för riskobservationer. Så nu delar vi upp det. Våra medarbetare börjar se skillnad på tillbud och risker.

När Holmens intranät kommer på tal blir Michael riktigt entusiastisk. Här syns bland annat antal olycksfria dygn och senaste olycksfall i realtid. Takten i rapporteringen av tillbud och riskobservationer, och hur de förhåller sig till målen, visas också.

– Titta här, vi har all statistik online på intranätet. Vi, Hallstavik och Iggesund har den möjligheten. Madrid och sågverken är på gång. Det här tycker jag är riktigt bra!

Fakta om Holmen Paper

Verksamhet: Pappersindustri
Platser:Norrköping, Hallstavik, Iggesund, Madrid
Anställda: 1 350Fackliga organisationer:
Pappers, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna
IA-system:PIA

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument

20240305.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.