"Bilderna drar igång bra diskussioner"

Göteborg Energi ser till att alla göteborgare får säkra leveranser av el, fjärrvärme och gas. Företaget jobbar för en hållbar stad med hjälp av bland annat förnybara bränslen.

Peter Johannesson är HR-strateg på staben med ansvar för stöd- och ledningssystem för bland annat arbetsmiljö:

– El, tryck och ånga är våra största riskområden. Där finns också de flesta certifikatsutbildningarna med mest instruktioner kopplade till arbetsmoment. Där måste vi ha högst säkerhetstänk.

IA-systemet ENIA, anpassat för energibranschen, har Göteborg Energi använt i tre år.

– Vi tycker det är ett bra system så tillvida att det stödjer vårt preventiva arbete och lagkraven i AFS 2001:1*. Vi kan rapportera arbetsmiljöhändelser på ett systematiskt sätt, men även miljöhändelser, avvikelser och förbättringsförslag i samma system.

Peter Johannesson tycker det är bra att kunna använda ENIA för fler ärendeslag än bara arbetsmiljö.

– Loopen är väldigt basic. Oavsett om det är en miljöincident, en revisionsanmärkning eller ett förbättringsförslag, så använder vi systemet för alla dessa händelser.

– Det kan vara en situation med både en arbetsmiljöhändelse och en säkerhetshändelse till exempel. Det kan ha varit en stöld, och någon kan ha upplevt det som obehagligt, eller så kan det vara en skada på fysisk anläggning, intrång eller liknande.

Medarbetare på Göteborg Energi rapporterar allt oftare via appen. Det är lättare att fånga en händelse i bild än med papper och penna.

– Om jag tar ett konkret exempel, vi hade en fjärrvärmeläcka under en helg, och vi var tvungna att gräva upp en gata med kort varsel. Det handlar om att stänga av vägar och leda om trafik, det handlar om att gräva schakt, och arbete med värme och tryck, så det är många olika aspekter.

– En effekt som är väldigt tydlig är att det rapporteras händelser i betydligt större utsträckning. Tidigare hade vi ett mörkertal. Det har minskat. Vi rapporterar betydligt fler händelser nu.

Bilderna leder till diskussioner, inte bara om säkerhet och hälsa, utan också om verksamheten i stort.

– Det kommer ofta upp rena verksamhetsfrågor kring bilderna. Det kan vara vilka kunder som berördes, hur länge det var avbrott, tekniska lösningar kring rörstorlekar för att åtgärda felet. Men det ser jag som en bonus i relation till diskussioner om skydds- och varselkläder och hur vi säkrar schaktdjupet.

Nu är det beslutat att hela Göteborg Energi ska certifiera sitt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007*. Peter och hans kolleger står redo med ett system som gör rapportering och dokumentation enklare.

– En effekt som är väldigt tydlig är att det rapporteras händelser i betydligt större utsträckning. Tidigare hade vi ett mörkertal. Det har minskat. Vi rapporterar betydligt fler händelser nu.

Att döma av de frågor som Peter Johannesson får har användandet mognat i organisationen.

– Om frågorna tidigare var "hur loggar jag in?" så kommer det nu frågor av typen "hur får jag ut den här rapporten?" och "hur kan jag bäst göra med den här checklistan?". Det är också ett bra mått, tycker jag.

*AFS 2001:1
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

*OHSAS 18001:2007
En internationellt erkänd standard för arbetsmiljö och ledningssystem. Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant system byggs upp. Vill du certifiera ditt arbetsmiljöarbete är det dessa krav du ska uppnå.

Fakta Göteborg Energi

Verksamhet: Produktion och leverans av el, fjärrvärme, kyla och biogas.
Platser: Göteborg
Anställda: 1 100
Fackliga organisationer: Vision, Saco, Seco
IA-system: ENIA

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument
  • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.