Grönt kort i arbetsmiljö

Redan tidigt på förmiddagen är parkeringsplatsen i princip full av bilar vid Gävle Golfklubb. Trots att det är en vanlig vardag och trots att morgonen är rejält kylslagen. Nog brukar det vara mycket folk på klubben, som är en av landets största anläggningar, men den här våren har trycket varit större än någonsin.

– Den enes död, den andres bröd, säger klubbchefen Peter Stenberg allvarligt.

Det han menar är att han ser många runtomkring sig som har det väldigt tufft till följd av virussmittan som lamslår vårt samhälle. Men samtidigt finns det verksamheter som får ett uppsving. En av dem är golfen. Det är en sport man både kan och får utöva i denna situation. Social distansering är inget problem att uppnå på en golfbana och med några enkla åtgärder kan risker för handsmitta också undvikas. Exempelvis får spelarna inte längre lyfta upp flaggan ur hålet, så att inte alla går och petar på samma saker på anläggningen. I bunkrarna ligger inga krattor – spelarna uppmanas att ta hand om sina spår i bunkern genom att jämna till sanden med sina fötter i stället, så sköter banpersonalen krattningen i bunkrarna.

Inger och Ellert Gunnarsson har precis påbörjat sin runda. De är båda över 70 år och tar rekommendationerna om försiktighet på stort allvar. Till exempel träffar de inte sina barn och barnbarn och många andra viktiga saker i deras liv står på sparlåga.

– Det är otroligt värdefullt för oss att vi har golfen kvar i alla fall, säger Ellert och demonstrerar en coronahälsning med Inger.

I stället för high five låter de klubborna mötas i en hälsning.

Utbildning kring arbetsmiljö

Men det är alltså inte bara pensionärerna som spelar mer golf än vanligt den här säsongen, banorna är väl besökta av spelare i alla åldrar och de spelar fler rundor än de brukar. Med tanke på det är det rätt säsong för Gävle Golfklubb att gå i mål med sin satsning på en tryggare arbetsmiljö för de anställda. Det började med att Peter Stenberg och banchefen Micke Lagestam gick en utbildning kring arbetsmiljö anordnad av Golfförbundet och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare.

Att de gick den kursen var ingen slump. Golfförbundet anställde sex så kallade klubbrådgivare för fyra år sedan, alla tidigare klubbchefer. En av dem var Lena Lindström, som började titta på arbetsmiljön på klubbarna.

– Utmaningen för golfklubbar är att de oftast drivs som ideella föreningar, samtidigt som de ska dra runt en väldigt stor verksamhet. Klubben ska sköta stora landområden och fastigheter, avverka skog, ta hand om tusentals medlemmar, kanske driva en restaurang och arrangera tävlingar. Det här ska hanteras av ganska få anställda. De hinner helt enkelt inte med allt och då kan arbetsmiljön bli lidande, säger hon.

Väldigt mycket av arbetsmiljöarbetet hamnar på klubbchefens och banchefens bord och är något de får hantera mellan alla andra måsten.

– Banarbetarna har vissa riskmoment i sitt arbete. De använder många olika maskiner och klipper gräs i branta slänter, till exempel, säger Lena Lindström.

Incidenterna i branschen är många, och det sker till och med olyckor med dödlig utgång. Bland annat inträffade en uppmärksammad dödsolycka med en klippare på Barsebäck GCC sommaren 2019, som fungerat som en väckarklocka för branschen.

Intresset för utbildningsdagarna har varit stort med över 250 deltagare från drygt 120 klubbar.

Fick tips om IA-systemet

Intresset för utbildningsdagarna har varit stort med över 250 deltagare från drygt 120 klubbar. Det svåra var att hitta ett enkelt och fungerande systemstöd som klubbarna kunde använda. Lena Lindström fick tips av Gröna arbetsgivare om ett existerande system som används av många olika branscher – IA-systemet, som AFA Försäkring erbjuder. Under 2018 hade Golfförbundet flera möten med AFA Försäkring kring IA-systemet, de fick utbildning kring det och fick chansen att modifiera det så att det skulle passa.

IA-systemet är utformat för att underlätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom en app i mobilen rapporterar användarna in risker, tillbud och arbetsskador, vilket ger arbetsgivaren en överblick och underlag för att kunna identifiera om och var förebyggande insatser behövs. IA bygger också på att företag inom samma bransch kan dela kunskap och på så vis lära av varandra. IA har passerat en miljon användare i Sverige och nyttjas i över 30 branscher.

– Med några justeringar och termer som hör till golfbranschen kände vi att det var rätt för oss. Då gällde det bara att hitta klubbar som var intresserade, säger Lena Lindström.

En av pilotklubbarna blev Gävle Golfklubb, med Peter Stenberg och Micke Lagestam i spetsen. Peter och Micke hoppar upp i varsin av klubbens golfbilar och tar oss med ut på anläggningen. Vi passerar en av deras medarbetare, Kent Seger, i färd med att klippa ruffen. Den stora klipparen tar sig upp för en brant kulle.

– Det här är ju ett exempel på där man behöver vara försiktig. Det vi har gjort efter utbildningarna och att vi fick IA-systemet är en ordentlig riskanalys för varje hål på våra tre banor.

Riskanalys för banornas hål

Vi tar oss vidare till en av maskinhallarna där klippare och andra maskiner står parkerade. Det här är basen för Micke Lagestam och de nästan 20 banarbetarna. I en pärm finns riskanalysen för de olika hålen på banorna – Micke har den också som en Powerpointpresentation som han har dragit för de anställda. Även alla nyanställda och extraarbetare får lära sig detta. Innanför lunchrummet har de en stor whiteboard-tavla och ett mötesbord. På tavlan finns ett minutiöst schema över arbetsuppgifter och datum. Till detta har de olikfärgade magneter som representerar de anställda. Magneterna placeras ut på tavlan för att det tydligt ska framgå vem som har ansvar för vad. När man tittar på tavlan inser man att det finns många arbetsuppgifter på en golfbana som de utanför golfen aldrig tänker på.

– Anläggningen ska vara som en välskött park. Men om inte greenen är bra spelar det ingen roll hur fint det andra är. Greenerna är hjärtat på en golfbana, säger Micke.

Han är tacksam över att vädret är med dem en sådan här säsong när intresset för golf är så stort. Förra säsongen kom i gång betydligt senare eftersom vintern hängde kvar ända in i månadsskiftet april/maj.

– Ett sånt här år hinner vi prioritera även ruffen på banan, till exempel, som vi kanske inte hinner med att sköta lika noga andra år.

Strukturerat arbetsmiljöarbete

Men nu är det dags att göra nya hål ute på banan. Micke tar med sig hålborren, ett spadliknande verktyg som han använder för att göra nya hål. Det här sker dagligen eftersom hål blir slitna av att de används. I verktyget fastnar en cylinderformad bit av greenen som han med vant handlag trycker ner i det gamla hålet. Peter iakttar sin banchef och granskar sedan det nya hålet och även det gamla, som nu alltså är tilltäppt.

– Han är riktigt duktig på detta. Man ser ju knappt var det gamla hålet var någonstans.

Vi tar golfbilen tillbaka till klubbhuset. Det börjar bli lunchtid och många spelare köper mat i restaurangen. Peter visar vägen in på kontoret. Han berättar mer om beslutet att ansluta klubben till IA-systemet och börja jobba mer strukturerat med arbetsmiljö.

– Det växte fram efter att vi gått arbetsmiljöutbildningen 2018. Vi fick en fråga från Golfförbundet om vi ville prova och det kändes intressant. Första säsongen kunde vi nog ha använt det lite flitigare, men nu har vi lyft det mer bland våra medarbetare. För oss som jobbar året om börjar det sitta, det viktigaste nu är att vi får med säsongsarbetarna på tåget.

Peter planerar att ha en ny genomgång med alla för att hålla kunskapen levande.

Vad tror du det betyder att ni satsar på arbetsmiljön?
– Bara att vi lyfter frågan får positiva effekter. Vi får själva en annan syn på arbetsmiljö, detsamma gäller de anställda. Det blir en positiv spiral där alla får med sig rätt inställning från början.

Tror du ni kommer att ha nytta av IA-systemet?
– Det tror jag. Vi har varit förskonade från allvarligare arbetsskador. Men ingen som jobbar här ska behöva vara rädd för att komma till sin arbetsplats.

Klubbrådgivaren Lena Lindström är inne på samma resonemang: det viktigaste är att människor inte skadar sig på golfbanan.

– En annan positiv effekt för klubbarna är att en satsning på arbetsmiljö också är en satsning på de anställda. Det är inte helt lätt för dem att hitta kvalificerad personal – att vara en bra arbetsgivare blir en stor konkurrensfördel.

Text: Per Cornell
Foto: Kristina Sahlén