Branscher som IA-systemet är anpassat för

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen, detta görs genom samarbete mellan Afa Försäkring och representanter för branschen.

Kvinna i skyddshjälm
 • Bemanningsbranschen
 • Bevakningsföretag
 • Bygg- och anläggningsföretag
 • Djur- och nöjesparker 
 • Djursjukvården 
 • El-installatörsföretag 
 • Energiföretag 
 • Fastighetsbranschen 
 • Finans och försäkring 
 • Friskolor
 • Glasbranschen
 • Golfföretagen
 • Grafiska företag 
 • Gruvföretag 
 • Handelsföretag 
 • Hotell- och besöksnäringen 
 • Hästnäringen
 • Ideella organisationer
 • Innovations- och kemiföretag 
 • Järnvägsinfrastrukturföretag
 • Kommuner 
 • Kommunikation- och infrastrukturföretag 
 • Kooperativa organisationer
 • Livsmedelsföretag 
 • Maskinentreprenörerna 
 • Mediaföretag 
 • Pappersindustrin 
 • Privatvården 
 • Regioner
 • Räddningstjänster 
 • Scenkonstföretag
 • Service- och städföretag 
 • Skogsföretag
 • Spårtrafikföretag
 • Stål- och-metallföretag
 • Sågverksföretag 
 • Teknikföretag 
 • Teknikkonsultföretag
 • Telekom- och IT-företag 
 • Tjänsteföretag 
 • Transportföretag 
 • Trossamfund
 • Träföretag
 • Trädgårdsföretag
 • Universitet och högskolor
 • Övriga statliga myndigheter

Tillhör ditt företag en bransch som inte nämns i listan, kan ni ändå ha möjlighet att använda IA-systemet. Kontakta oss i så fall genom att skicka en förfrågan till iasupport@afaforsakring.se

Produkten

 • Om IA-systemet
 • Kundexempel
 • Avtalsdokument
 • Certifiering enligt ISO

20240416.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.