Bli kund

Vill du börja använda IA-systemet?

En person med hörlurar vid en dator

Gör så här:

Skicka ett mail med ert organisationsnummer, uppgift om antal anställda och dina kontaktuppgifter till iasupport@afaforsakring.se.

Representerar du en lokal part, d.v.s. arbetsgivarrepresentant eller facklig representant, i en myndighet, ett lärosäte eller annan organisation som omfattas av det statliga avtalsområdet behöver du göra en intresseanmälan och avrop hos Hållbart arbetsliv. Mer information finns här.

Om du redan är användare: 

Är ditt företag redan användare av IA-systemet, svarar IA-administratören/superanvändaren på ditt företag på alla frågor om systemet.