Nu kan du utforma dina egna rapporter

2022-03-01

Med det nya rapportverktyget i IA-systemet kan du själv välja vad dina rapporter ska innehålla och hur de ska se ut. Därmed fasar vi ut de gamla statiska rapporterna.

 

– Vi har byggt ett rapportverktyg som vi kallar Mina rapporter. Det består av fyra olika delar som man kan kombinera och på så vis få en mall för en rapport som innehåller ett diagram, en tabell, detaljinformation och en lista med händelser eller riskhanteringar, säger Ulla, produktägare i IA-teamet.

 

– Det går att välja om man vill ha stapeldiagram eller cirkeldiagram, och man kan till exempel justera diagrammens storlek och bredd. Man kan också välja färg och vad rapportmallen ska innehålla. Nästa gång man öppnar mallen har den fyllts på med data och då har man sin rapport klar.

 

Rapportverktyget utvecklas utifrån användarnas behov

Det nya rapportverktyget infördes i IA-systemet i början av 2021 och utvecklas successivt.

– Vi har tagit fram det nya verktyget i samarbete med rapportutskottet, som består av representanter från teknik-, livsmedels-, bygg- pappers- och energibranschen. Utvecklingen av IA sker utifrån vad användarna vill att systemet ska innehålla, säger Ulla.

 

– De rapporter man tidigare har kunnat ta fram har oftast varit på organisationsnivå. Men rapporterna är ju även till för att en chef snabbt ska få en överblick över händelser och risker på en viss avdelning. En av förändringarna vi nu har gjort gör att man enklare kan se information på avdelningsnivå i sina rapporter.

 

Snabba analyser av föremål och platser kopplade till risker

En annan nyhet är att rapportverktyget innehåller en analysfunktion.

 

– De tidigare rapporterna har ju varit statiska i pdf-format. Nu har vi byggt något vi kallar snabbanalysen. Det innebär att man kan välja uppgifter om omständigheter kring till exempel olycksfall, som inblandade föremål och aktiviteter i samband med olyckan. Sedan kan man klicka på varje enskild uppgift och enklare se vilka arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatsen, säger Ulla.

 

– Nu kommer vi löpande att fasa ut de gamla rapporterna. Och då lägger vi en länk vid den gamla rapporten som leder till motsvarande rapport i det nya verktyget.

 

Har du något tips till IA-användarna när det gäller rapportverktyget?

– Ja, tipset är att bara klicka på. Verktyget innehåller många funktioner och det kan göra att man som användare kanske är lite försiktig. Men det är bara att klicka sig fram, ingenting går sönder. Så klicka på.